پیچیده در افکار

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است


تو باور مردم مگس فقط روی چیزای کثیف می شینه. که خب اشتباهه اما چیزیه که جا افتاده.

طبق همین باور یه جمله ای هست که گاهی راهگشا است. و اونم اینه که:

« مگس نباشیم که فقط رو کثیفی ها می شینه»


حرف خوبیه. به عنوان مثال، همین عزاداری ها و عاشورا.

اونقدر صحنه های زیبا، فلسفه های قشنگ و با ابهت توش هست که حد نداره. اما از بین این همه زیبایی، مگس وار روی چندتا کار اشتباه که هست یا باور غلط زوم می کنیم و تمام کربلا و عاشورا رو با همون برداشت محدودمون تفسیر.

این طور نباشیم. نگاه نقادانه فوق العاده است، اما نقد با سیاه نمایی خیلی فاصله و تفاوت داره.


مگس نباشیم.