پیچیده در افکار

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

من خیلی روی صداها حساسم.

به عنوان مثال ملچ مولوچ دیگران موقع خوردن غذا دیوانه‌ام می‌کنه.

یا مثلا وقتی برادرم نخ دندون می‌کشه از اتاق می‌رم بیرون.


با این تفاسیر:

نمی‌دونم چه گناهی مرتکب شدم که باید صب تا شب و البته شب تا ساعت دو بامداد صدای جیغ زدن‌های بچه‌های همسایه توی گوشم باشه.

از مادر همسایه‌ها نگو که بلندگو بلعیده.


خدا به دادم برسه :((+ یا عادت می‌کنم، یا دیوانه می‌شم و یا یکی از بچه‌هاشون رو سر می‌برم و سرش رو می‌ندازم توی حیاط خونشون :X