پیچیده در افکار

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «نکات داستانی» ثبت شده است

زاویه دید در واقع یکی از عناصر داستانه که اتفاقا می تونه کنش ساز باشه.

می تونه توی نوع نگاه شخصیت ها یا خواننده تاثیر بذاره.

می تونه توی وقایع داستان تحریف ایجاد کنه.

و در واقع تنها وسیله ای برای تشریح اتفاق و داستان نیست. زاویه ی دید شاید یک نوع قضاوت هم توی خودش داشته باشه.

و اینکه به خواننده بگه در مورد این ماجرا چه حسی داشته باش.

به شخصیت ها بگه که می تونن از یه واقعه ی واحد برداشت های مختلف داشته باشن.


زاویه ی دید کاملا مطابق با ما، درک ما و نوع نگاه ما به اتفاق هاست.

شاید کلمه ی "زاویه ی دید" اون رو زیادی به "چشم" ربط داده و همین باعث شده که برای فهمیدنش همیشه توی ذهنمون یه موضوع خشک و فیزیکی، مثل چشم رو مد نظر بگیریم.+ در حال خوندن عناصر داستانِ میرصادقی.