پیچیده در افکار

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

ما با افکارمان دفن خواهیم شد

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «معرفی کتاب» ثبت شده است

94/2/30بلوا که می شود همه چیز توی هم فرو می رود.همه چیز در هم می شود و دیگر نمی شود خود را میان این شلوغی احمقانه پیدا کرد، چه برسد به راست و دروغ. و در این بلوا هاست که افسانه ها زاییده می شوند و ذکر می شوند مدام، تا جایی که حک شوند توی کتاب ها و شعر شوند گاهی.و شعر و کتاب که شدند کارشان تمام است.عباس معروفی یکی از این بلوا ها را با نام سال بلوا به قلم درآورده که شاید سال های پیش از بلوا باشد، ولی خود داستان بلواست و بلوا به پا می کند.کاورش و نوشافرین که بلوا کرده اند و افسانه اند برای خودشان.دختری که عشقش را، احساسش را همه را توی یک بازی بچه گانه می فروشد به لب جنبانی های مادر و خوش لباسی های دکتر معصوم. و حسینا، حسینای مظلوم من افسانه می شود.حسینای کوزه گری که همیشه هست و دیده نمی شود و داستان...داستان گاهی باید بچرخد، داستان گاهی باید آب شود توی دستانت تا بتوانی بنوشیش و داستان باید همیشه زیر زبانت را گس کند که بدانی داری چیزی فرا طبیعی می نوشی، سال بلوا همین است.بگذریم ما که در بلواییم و آشفته، شما چه؟